Vill du veta hur det är att jobba hos ett stort e-handelsföretag?

  • 2017-04-28
  • Askås är ett företag och framgångsrik inom e-handel. De kommer att ha en informationsdag nästa torsdag, den 4:e maj då du får vara med och se hur det är att jobba på ett framgångsrikt e-handelsföretag och nätverka med duktiga människor på Askås.

    Mer information och anmälan hittar ni på Askås hemsida:  http://www.askas.se/sv/informationsdag.html