BAMSE

Bygg alla maskinare samt elektro & energi och miljöBeskrivning:

BAMSE studentförening riktar sig främst till högskoleingenjörer inom Elektro, Energi och Miljö, Bygg samt Maskin.

BAMSE jobbar ständigt för att förbättra trivseln för studenterna, utbildningsmässigt och socialt.

Föreningen jobbar för att hålla sig attraktiv för företag, då det hjälper studenter att lättare knyta kontakter till näringslivet. Kontakt med relevanta företag och arbetsgivare kommer att främja studentens utbildningsmässiga mognad. Gästföreläsningar och studiebesök är något som BAMSE jobbar aktivt med. Föreningen har även bra kontakt med Studentkåren.

Om man har åsikter och tankar kring utbildning på sitt program kan man vända sig till föreningen då BAMSE agerar via sina programråd som en kontakt mellan studenten och lärarna / universitetet. Likaså agerar föreningen som en kontakt via sitt näringlivsutskott mellan studenterna och diverse arbetsgivare.

BAMSE studentförening arbetar även för att studenternas sociala trivsel ska vara så bra som möjligt. Detta uppehålls genom olika evenemang som anordnas av BAMSE studentförening och BAMSE’s sexmästeri. Nollningen är också en viktig del av integreringen till både studentlivet och till Karlstad som stad, detta ordnas av BAMSE’s nollningskommitté.

BAMSE främjar för att studenter kan engagera sig i både förening och sexmästeri, då öppenhet och gemenskap är en viktig grundpelare för föreningen.

BAMSE värnar om våra studenters fysiska hälsa, genom att anordna olika idrottsevenemang som idrottsansvarig har hand om kan studenterna även här bygga en starkare gemenskap med varandra samtidigt som studentens hälsa förbättras, nytta med nöje.

BAMSE vill vara en öppen förening där alla ska känna sig välkomna och ta del av information och beslut som tas inom föreningen lättillgängligt. Alla som vill ska få möjlighet att bli en del i BAMSE’s styrelse med en motivering och eventuell röstning. Allt i föreningen är frivilligt, där ingen skall känna tvång till att utföra vissa uppdrag eller tillsättas poster. Styrelsen tas fram vid årsmötet.

Kontakt: [email protected]

BAMSE

Klicka nedan för att gå tillbaka.

Föreningar