Föreningen - Linda Carlstad


Linda Carlstad logga med text

Linda Carlstad

LINDA är en studentförening under Karlstads Universitet. LINDA bevakar ditt intresse som student, såväl att du har det bra på universitet som på fritiden, utbildningen kommer inte alltid att vara rolig eller lätt och då hoppas vi att vi kan vara till din hjälp med studierna om det så krävs eller med att bara ta det lugnt och umgås...

För att bli medlem måste du studera IT (se program här) på Karlstads universitet.
Medlemskap köps i appen Hitract.

Bli medlem

Styrelsen 2022

Styrelsen

LINDA är en studentförening under Karlstads Universitet LINDA bevakar ditt intresse som student, såväl att du har det bra på universitet som på fritiden, utbildningen kommer inte alltid att vara rolig eller lätt och då hoppas vi att vi kan vara till din hjälp med studierna om det så krävs eller med att bara ta det lugnt och umgås...

Nuvarande styrelse kan ses nedan.

Ordförande

[email protected]


Linda Carlstad ordförande - Andreas Jonsson

Andreas Jonsson

En ordförande är föreningens ansikte utåt och närvarar på olika möten, bland annat med
studentkåren. Ordförande är den som kallar till föreningens styrelsemöten.
En duktig ordförande är en ledare, har bra kommunikation med styrelsen och hela
föreningen och framförallt ser till att aktiviteter utförs.

Vice Ordförande

[email protected]


Linda Carlstad vice ordförande - Jonathan Lång

Jonathan Lång

Då ordförande är en viktig och tung roll finns även vice ordförande som hjälper och stödjer. En vice ordförande jobbar tillsammans med ordförande för att driva föreningen framåt. Ifall ordförande har fått förhinder eller inte har möjlighet att delta ska vice ordförande vara ställföreträdare.

Kassör

[email protected]


Linda Carlstad kassör - Anton Stridh

Anton Stridh

Kassören har hand om föreningens ekonomi. Denna har ett öga över allt som kommer in i kassan och alla utgifter och ser till att bokföringen stämmer. En duktig kassör är organiserad, strukturerad, noggrann och tydlig så att inga missförstånd uppstår och inga pengar försvinner.

Sekreterare

[email protected]


Linda Carlstad sekreterare - Sandra Ewards

Sandra Ewards

Sekreteraren ansvarar för att styrelsemöten protokollförs.
Posten brukar kombineras med t.ex kassör, eller permanent fika-ansvarig.

Sexmästare

[email protected]


Linda Carlstad sexmästare - Isak Eriksson

Isak Eriksson

Sexmästaren ansvarar för att anordna föreningsaktiviteter som faller under nöjeskategorin, såsom sittningar och andra sociala aktiviteter i föreningen.
Sexmästaren har ett följeslag i form av sitt sexmästeri som hjälper till med planering, PR, och allt som ska till för att fixa ett grymt event. En bra sexmästare är duktig på att planera och arrangera event, samarbeta med andra och tagga igång folk.

IT-ansvarig

[email protected]


Linda Carlstad it-ansvarig - Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson

IT-ansvarig ansvarar för att underhålla, utveckla och administrera föreningens IT-infrastruktur, samt hemsida och webmail. Därtill även se till att information lagras på ett säkert sätt.
En duktig IT-ansvarig kan sina programmeringsspråk och känner även delvis till hur web hosting fungerar. Den sätter även andra i arbete genom IT-projekt.

PR-ansvarig

[email protected]


Linda Carlstad pr-ansvarig - Sacha Björkman

Sacha Björkman

PR-ansvarig ser till att all information föreningen går ut med når så många som möjligt och ger det bästa intrycket av föreningen.
En duktig PR-ansvarig är bra på grafisk design så att föreningen har ett flöde av bilder och illustrationer för att sprida sitt budskap. Som person är du även bra på tal och text så att föreningens budskap når fram på ett professionellt sätt.

Näringslivsansvarig

[email protected]


Linda Carlstad näringslivsansvarig - Niclas Källenius

Niclas Källenius

Näringslivs-ansvarig är föreningens representant i samarbetet med SNITS. Denna roll innebär mycket och nära kontakt med många företag. Du har ett ansvar satt förmedla information om SNITS till så många studenter som möjligt så de har en möjlighet att få kontakt med de olika företagen.
En duktig Näringslivs-ansvarig är ambitiös och målinriktad och är duktig på att kommunicera mer alla involverade parter.

Ledamot

[email protected]


Linda Carlstad ledamot - Daniel Brynne

Daniel Brynne

En ledamot har ingen specifik uppgift, utan finns med och hjälper till där det behövs eller för att få en djupare inblick i hur styrelsen fungerar, för att eventuellt ta en större roll vid byte av styrelse.

Utbildningsansvarig

[email protected]


Linda Carlstad utbildningsansvarig - Theo Björkqvist

Theo Björkqvist

Som utbildningsansvarig har du god kontakt med universitetet, studentkåren och studenterna för att se till att utbildningarna håller en god standard. Du går på möten med studentkåren som bryr sig om utbildningskvalitéten och vi kan tjäna på att sammarbeta då vi är ens större röst tillsammans.
En bra utbildningsansvarig står för studenternas åsikter och bryr sig om att förbättra för kommande studenter.