Sittning


Linda Carlstad medlemmar och studenter

Vad är en sittning?

Som ny i studentsammanhang hör en ofta talas om sittningar, men det kan vara lite svårt att veta vad en sittning är. Här är en kort beskrivning.

Enkelt sagt är en sittning är en middag, fylld emd sång och spex. Sittningar kan se ganska olika ut. Det kan vara ett tema så att en ska klä ut sig, det kan röra sig om inomhus eller utomhus, den kan innehålla en olika mängd aktiviteter. Kort sammanfattat kan det röra sig om mycket olika events.

Läs mer


Regler på sittning

 • 1. När toastmastern talar är man TYST. När toastmastern påkallar uppmärksamhet har man tre ord på sig att avsluta pågående samtal. Dock om det är så att man har halva inne, må man nyttja fem ord för att avsluta konversationen.
 • 2. När man tycker att toastmastern bör ta upp en sång påkallar man dennes uppmärksamhet med: TEMPO!
 • 3. När toastmastern tar upp en sång sjunger man; samma sång som toastmastern!
 • 4. Den som ej har medfödd sångröst äga ändå rätt att efter bästa förmåga delta i sången. Alla är dock skyldiga att sjunga hellre än bra.
 • 5. Brott mot tyngdlagen undanbedes.
 • 6. De som känner sig osäkra ifråga om sången borde hålla sig en takt före, så att när slutet av sången nås, ingen blir efter.
 • 7. Om man vill sjunga en sång på egen hand må detta endast i undantagsfall göras och i så fall ska detta undantagslöst göras under bordet.
 • 8. Det är strängeligen förbjudet att behålla sitt goda humör för sig själv!
 • 9. Intagen föda återtages ej.
 • 10. När maten är slut på din egen tallrik, fortsätt på den till höger.
 • 11. Dörrar med höga trösklar kallas fönster, dem får man inte gå ut genom.
 • 12. Det är ej rekommenderat att luta sig över bordet när rummet flyttar sig i en cirkel.
 • 13. Kontrollera att era bordsgrannar ej nyttjar rusdrycker så det får suddiga ansikten.
 • 14. Under bordet: Håll till vänster!
 • 15. Syns en mobiltelefon, är det lambo på personen som håller i telefonen (gäller ej toastmaster)