JFK Karlstad

Juridiska föreningen i KarlstadBeskrivning:

Juridiska Föreningen i Karlstad är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell studentförening vid Karlstads Universitet för studenter som studerar juridik.

Den har till syfte att tillvarata juridikstudenters intresse, verka för hög kvalitet i utbildningen och en trivsam studietid samt i övrigt stärka juridiken som akademiskt ämne.

JF står enligt stadgarna under kontroll av en inspektor. Till inspektor kan en professor eller lärare som är verksam vid Juridiska institutionen i Karlstad väljas. Inspektorns viktigaste uppgift är att förmedla kontakt mellan institutionen och föreningen och agera bollplank för styrelsen.

Föreningen ordnar varje år intressanta studiebesök och gästföreläsningar för att ge medlemmarna ökad kännedom om arbetsmarknaden och om möjliga framtida arbetsgivare.

Genom föreningen erhåller medlemmar dessutom en bättre möjlighet att påverka sin och andra studenters studiesituation.

Utöver det anordnar föreningen med jämna mellanrum evenemang för att bidra till en bättre gemenskap inom klasserna, mellan klasserna och med andra utbildningsprogram.

JFK Karlstad

Klicka nedan för att gå tillbaka.

Föreningar