LiGISt

GIS-ingenjörer/Mät och Kart, KarlstadBeskrivning:

Alla som gått samt går GIS-utbildningen eller Mät och Kart vid Karlstads univeristet.

LiGISt

Klicka nedan för att gå tillbaka.

Föreningar