Pelikan Karlstad

Personalvetare i KarlstadBeskrivning:

Pelikan är studentföreningen för personalvetarna i Karlstad. Vi satsar på att skapa gemenskap i form av olika aktiviteter så som nollningen, sittningar, sportevenemang med mera.
Vi arbetar även tillsammans med lärarna för att förbättra utbildningen utefter studenternas önskemål och framförallt arbetsmarknadens krav. Detta åstadkommer vi genom kursutvärderingar, dialoger med kursansvariga, arbetslivet samt kontakt med andra högskolor och universitet.

Vi arbetar aktivt med att skapa kontakt och introducera studerande till arbetslivet genom vårat eget näringslivsutskott(NLU).

Vi arbetar för att våra medlemmar skall få ut så mycket som möjligt av sin studietid när det gäller såväl sociala som teoretiska eller praktiska aktiviteter.

Kontakt: [email protected]

Pelikan Karlstad

Klicka nedan för att gå tillbaka.

Föreningar