Föreningskampen


Datum

03 september

Starttid

Kl 11:00

Extra information

Inga glasflaskor får användas!! Låt oss visa vilken förening som är den bästa - LINDA!

Beskrivning

Nu är det dags att tävla mot de andra studentföreningarna! Vi kommer samlas på Stora Torget för att tillsammans gå till Borgmästarholmen, där det som sagt kommer ske olika tävlingar och allmänt gött häng med de andra föreningarna!

PLATS: Samlas på Stora Torget. Tävlingarna sker på Borgmästarholmen.

På kvällen kommer utomhusdisco ske på Gubbholmen tillsammans med alla föreningar.

Inga glasflaskor får användas under varken tävlingarna eller festen på Gubbholmen.
De tävlande får inte vara överdrivet berusade, domarna har rätt att neka en deltagares medverkan om hen är en fara för sig själv eller andra i samband med tävlingen.

Samlingsplats


Ingen samlingsplats vald.


Klicka nedan för att gå tillbaks till nollningsschema.

Nollning 2022