IT-design: Affärssystem och ekonomi


Utbildningen i IT-design förbereder dig för arbetsuppgifter inom allt från anpassning och upphandling av affärssystem till avancerad programvaruutveckling på en växande arbetsmarknad. I stort sett alla företag använder idag någon form av IT-system, oavsett bransch. För att dessa, ofta komplexa, system ska kunna kravställas, utvecklas, användas och integreras behövs du som IT-designer. Utbildningen i IT-design ger dig möjlighet att bedriva dina studier under flexibla förhållanden. Du läser gemensamma kurser den första studietiden för att därefter fördjupa dig inom en av inriktningarna Affärssystem och ekonomi, Programvarudesign eller Systemdesign. IT-design är en utbildning som ger dig goda möjligheter till samverkan med det lokala näringslivet och möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands. Målet med programmet är att ge dig en plattform och möjligheter till användbara kunskaper inom IT som grund för ett stimulerande och utvecklande jobb. En förberedelse inför en framtid i IT-branschen.

Affärssystem och ekonomi är en inriktning för dig som är intresserad av IT och företagsekonomi med fokus på affärssystem. Inom programmet läser du IT i kombination med företagsekonomi, logistik, verksamhets- och tjänsteutveckling. Du lär dig modeller för analys och kravspecificering. Du kommer att få lösa praktiska uppgifter inom affärssystemområdet med nära koppling till näringslivet. Målet med programmet är att ge dig en plattform och möjligheter till användbara kunskaper inom IT som grund för ett stimulerande och utvecklande jobb. IT-design ger dig möjlighet att bedriva dina studier flexibelt med undervisning både på campus och med stöd av vår webbaserade utbildningsplattform som ett komplement.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Behöringhetskrav

Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b alt 1al + 1a2) eller
- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A).

Vill du läsa mer om utbildningen? Klicka på knappen nedan.

Läs mer

Klicka nedan för att gå tillbaks till alla program.

Program