Masterprogram i informatik


Masterprogrammet i informatik/informationssystem är ett program på avancerad nivå för dig som vill fördjupa dina kunskaper om hur människor utvecklar och använder e-tjänster för att stödja olika verksamheter i företag och samhälle.Det finns möjlighet att studera till magisterexmen (1 år) inom masterprogrammets ram.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behöringhetskrav

Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande, kandidatexamen 180 hp varav minst 90 hp inom Informatik eller Datavetenskap.

Vill du läsa mer om utbildningen? Klicka på knappen nedan.

Läs mer

Klicka nedan för att gå tillbaks till alla program.

Program