Webbutvecklare


Webbutvecklarprogrammet är till för dig som är intresserad av webbutveckling från olika perspektiv. Du får lära dig att rent tekniskt utveckla webbplatser och webbaserade system genom att använda aktuella programmeringsspråk och tekniker. Du får också utveckla dina kunskaper om hur system kan utvärderas och designas utifrån användarens behov (s.k. interaktionsdesign). Genom hela utbildningen går informatik som en röd tråd, det vill säga kopplingen mellan och kombinationen av informationsteknik (IT), verksamheter och människor. Genom studierna på programmet får du alltså med dig kunskaper i webbutveckling, interaktionsdesign och systemdesign.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1al + 1a2) med kravet i matematik sänkt till Matematik 2a eller 2b eller 2c eller
- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A) med kravet i matematik sänkt till Matematik B.

Vill du läsa mer om utbildningen? Klicka på knappen nedan.

Läs mer

Klicka nedan för att gå tillbaks till alla program.

Program