Ack, Värmland


Melodi: Du gamla, du fria

Ack, Värmland, du sköna, du härliga
land,
du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det
förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag
dö.
Om en gång ifrån Värmland jag
tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.


Klicka nedan för att gå tillbaka.

Sånger