Jag har aldrig vart på snusen


Melodi: O hur saligt att få vandra

Jag har aldrig vart på snusen,
Aldrig rökat en cigarr, hallelujah!
Mina dygder äro tusen,
Inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nått naket,
Inte ens ett nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
Därmed undgår jag frestarens garn, hallelujah…

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango,
Säg vad kan man väl önska sig mer?
Riddarfjällen full av Bayerskt öl,
Konjak i varenda rännsten
Och punsch i varendaste pöl, hallelujah!


Klicka nedan för att gå tillbaka.

Sånger