Spritbolaget


Melodi: Snickerboa

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port
Jag vill ha nåt som bränner bra
Och gör mig sket full fort
Expediten sade god dag
Hur gammal kan min herre va
Har du nåt leg ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg

Nej detta var ju inte bra
Jag ska bli full ikväll
Plötsligt en idé jag fick
De har ju sprit på shell!
Många flaskor stod där på rad
Så nu ska jag bli full och glad
Den röda drycken åkte ner
Nu kan jag inte se nåt mer


Klicka nedan för att gå tillbaka.

Sånger